במסגרת תהליך חקר בשכבת ו' בנושא: 

"השפעת טמפרטורת המגנט על כוח המשיכה שלו," 

נבחרה עבודתם של התלמידים: יהב בצון, לינוי מנשה , נודר פבליאשוילי ואור קמק, 

לייצג את המחוז ביריד הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה שהתקיים בירושלים.

אנו גאים בתלמידינו ובמורה ורד שהנחתה אותם.


תוצאות ההצבעה – מצעד הספרים תשע"זבית ספר שיפר - משחק בסימן קריאה

המשחק והספר מהווים יסודות המארגנים את החיים הלימודיים והרגשיים – התנהגותיים בתפיסת בית-ספר ``שיפר``. לתפיסה חינוכית-ערכית זו נגיעה לכל היבט בהוויה הבית ספרית, והיא מאפשרת מתן מענה לסוגיות פדגוגיות, חברתיות וייעוציות שונות באורח המושרש בתרבות הארגונית, במדיניות ההנהלה, בתהליכים הארגוניים, בדפוסי התקשורת, בתהליכי קבלת ההחלטות ובפתרון בעיות בבית הספר.


מרחבים כיתתיים