תקנון

תקנון בית הספר

האמנה הבית ספרית מהווה הסכם בין השותפים במערכת הבית ספרית.

מטרתה להביא להדברות ולהבנה בין השותפים ולקבוע מטרות וקווי פעולה מוסכמים.

בסיס האמנה הוא ה"אני מאמין" החינוכי של ביה"ס, וממנו נובע התקנון הבית ספרי.

התקנון הבית ספרי מכיל רשימה של תקנות, כללים והוראות והוא  מגובש על ידי צוותים משותפים של הנהלה, מורים, הורים ותלמידים. מטרת התקנון היא להסדיר את אורח החיים של בית הספר. התקנון מבטא את האמונה בערכו של כל אחד, תלמיד, מורה, הורה, ובא לשמור על זכויותיו במסגרת הבית ספרית.

מטרת התקנון היא לסייע לקיומה של אווירת נועם, מוגנות, בטחון ושייכות, ולהתוות גבולות ברורים לנמנים עם קהילת בית הספר ולהבהיר כי מול כל זכות עומדת חובה.

ניסוח התקנון הבית-ספרי כפוף לחוק זכויות התלמיד ככלל, ובפרט לסעיף 10 של החוק: "כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם, ובכלל זה הוא זכאי שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת גופניים או משפילים".

תקנון בית הספר הולם את חוק זכויות התלמיד, תוך שמירה על כבוד התלמיד, עובד ההוראה וצוות המוסד החינוכי, והוא פועל מתוך מכוונות קהילתית.


"להיות אדם פירושו לקבל אחריות"

 

אנטואן דה סנט-אכזופרי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


סטנדרטים לתרבות תומכת ולאקלים מיטבי

בבית הספר

 

 

סטנדרט 1: מוגנות – בית הספר פועל להבטיח את שלומם ואת ביטחונם של התלמידים והמורים בפעילויות בית ספריות ובכך מקיים את זכותם של כל התלמידים ושל כל המבוגרים לשמירה על גופם, על בריאותם הנפשית ועל רכושם.

 

סטנדרט 2: תקשורת בין אישית וקשר בין באי בית הספר – בית הספר מבנה ומקדם יחסי אכפתיות וכבוד בין הבאים בשעריו ומטפח תחושת שייכות ומעורבות חברתית.

 

סטנדרט 3: למידה רגשית חברתית – בית הספר מקדם למידה רגשית וחברתית, ומפתח כישורים המסייעים לתלמידים בהתנהלותם החברתית בהתאם לגילם.

 

סטנדרט 4: אקלים לימודי – בית הספר מבנה סביבות למידה משמעותיות התומכות בתהליכי למידה, הערכה ומשוב, בחיזוק למידה המונעת על ידי מוטיבציה פנימית ובהעצמת תחושת המסוגלות האישית של התלמידים ללמוד ולקדם את הישיגיהם.

 

סטנדרט 5: מענה לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים- בית הספר מספק מענים מובחנים לצרכים ייחודיים של כלל התלמידים בתחום הקוגנטיבי, הרגשי, החברתי, המשפחתח והכלכלי.

 

סטנדרט 6: יחסי גומלין בין בית הספר להורים ומכוונות לקהילה- בית הספר וההורים משתפים פעולה כדי לקדם את טובת הילד בתוך בית הספר ומחוצה לו. לפיכך בית הספר מקיים מערך של העברת מידע להורים בנוגע לבית הספר ובנוגע לילדיהם. בית הספר פועל למיסוד שותפות עם ההורים ומגדיר את תחומי מעורבותם ואת התחומים שבהם הם יוכלו להיות שותפים בקבלת החלטות ובעילויות של בית הספר. בית הספר פועל מתוך מכוונות קהילתית.

 

 

 

 

1. הופעה בתלבושת אחידה / הופעה הולמת

 

התלבושת האחידה היא מסגרת חינוכית המחנכת לצניעות ומגבירה את "גאוות היחידה" ואת תחושת הסולידריות בין התלמידים בבית-הספר.

אי הופעה בתלבושת אחידה, כמו גם אי עמידה בכללי לבוש והופעה, ייחשבו להפרת משמעת.

 

בהתאם לאמור לעיל, להלן נהלי תלבושת אחידה והופעה הולמת בבית ספרנו:

 

v     התלמידים נדרשים להגיע לבהי"ס בחולצת טריקו כחולה, אפורה או אדומה עם סמל ביה"ס, מכנסיים בצבע כחול או שחור. בחורף- סווצ'ר כחול, אפור או אדום, אפשרי ללא סמל ביה"ס.

v     התלמידים נדרשים להגיע לשיעורי ספורט במכנסי ספורט, חולצת בי"ס ונעלי ספורט.

v     אין להגיע עם חולצות בטן, גופיות וחצאיות קצרות.

v     אין להגיע עם נעלי עקב, קבקבים או נעלי אצבע (למעט מקרים חריגים ובאישור מנהלת).

v     אין לחבוש כובעים במהל שיעור (אלא אם כן, השיעור נערך בחוץ).

v     אין לצבוע את השיער או חלקים ממנו, כמו-כן, אין לגלח את הראש בצורות שונות.

v     אין למרוח ג'ל על  השיער, ואין להגיע עם "קוצים" מעוצבים בו.

 

המורים - כל באי ביה"ס יקפידו על הופעה מכובדת, נקייה ומסודרת.

הפרת נהלי ביה"ס תגרור אחריה טווח  תגובה:

v     תיעוד במערכת המחשב הבית ספרית (מנבסנ"ט).

v      הודעה להורים.

v      מתן ביטוי בתעודה.

v     מניעת כניסה לשיעור.

 

2. איחורים והיעדרויות

 

על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא יעזבו את שטח בית הספר ללא קבלת אישור בכתב מההורים ומהנהלת ביה"ס. אין לשוטט בתוך שטח בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור. היציאה המוקדמת מביה"ס תעשה באישור בכתב ובליווי מבוגר שיבוא לקחת את התלמיד.

 

תורנות מורים מתחילה בשעה  07:45.  אי לכך, ההשגחה על התלמידים מתחילה בשעה זו. יש להימנע מלשלוח תלמידים לפני כן.

בהתאם לאמור לעיל, להלן נהלי איחורים והעדרויות בבית ספרנו:

v    התלמידים נדרשים להגיע לביה"ס בזמן ולהכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

v     התלמידים יצטיידו באישור הורים על איחור / העדרות.

v     בהיעדרות של 3 ימים ומעלה, על התלמידים להצטייד באישור רפואי.

v     באחריות התלמידים להשלים את חומר הלימודים שנלמד בימי ההיעדרות.

הפרת נהלי ביה"ס תגרור אחריה טווח תגובה:

החל מתיעוד במערכת המחשב הבית ספרית (מנבסנ"ט)

v      הודעה להורים

v     ביטוי בתעודה

v     מניעת כניסה לשיעור

v     שיתוף גורמים נוספים בביה"ס: יועצת ומנהלת ועריכת ביקור בית. במידת הצורך תעשה פנייה לקצין ביקור סדיר. 

 

3. התנהגות בזמן שיעור וציות להוראות צוות ביה"ס

 

v     יש לקבל את המורה בקימה.

v    יש לפנות למורה בתואר "מורה"

v     יש להשמע להוראות המורה בכיתה בזמן השיעור: אין להפריע למהלך התקין של השעור, ויש להשתתף בשיחה ובדיון ברשות המורה.

v     התלמידים יממשו את זכותם ואת חובתם ללמוד.

v     יביאו את הציוד הנדרש לשיעור ויניחו אותו על  השולחן לפני תחילת השיעור.

v     ישבו במקום ולא יסתובבו בכיתה ללא רשות המורה.

v     יעסקו בנושא ובמשימות השיעור.

v     יתייחסו בכבוד זה לזה: יפנו בנימוס למורים ולחבריהם, יקפידו על תרבות דיבור, דיון  וויכוח,

             יביעו את דעותיהם באופן הוגן ותרבותי.

v    ישתו רק במעבר בין שיעורים ולא במהלכם, אלא בהינתן רשות מהמורה.

v     על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.

v     יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית – ספרית.

 

הפרת נהלי ביה"ס תגרור אחריה תגובה:

v    קיום שיחה עם התלמיד ותיעוד ע"י המורה במערכת המחשב הבית ספרית (מנבסנ"ט).

v     דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה.

v     יידוע ההורים בקשר לקשיים בתפקוד וגיוסם לשיתוף פעולה.

v     העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר (פחות מיום לימודים) בתיאום עם המורה.

v     מניעת הפסקה או עיכוב בביה"ס לשעות לימוד נוספות בכיתה אחרת (בליווי הודעה מראש להורים).

v     הרחקה לשני שיעורים לכל היותר במקצוע מסויים, קביעת מקום חלופי בנוכחות מבוגר וציוד התלמיד במשימה לימודית לשיעור אחד או יותר  (פחות מיום לימודים).

v     ביטוי בתעודה בסעיף יחס למקצוע.

v     השעיה בתוך בית הספר על פי שיקול דעתה של המנהלת, בהשגחת  מבוגר  ובהתאם לאפשרויות של בית הספר, בליווי משימה לימודית.

במקרים חוזרים ונישנים / חמורים

v     השעיה מבית הספר ליום אחד, על פי שיקול דעת המנהלת.

v     ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.

v     כינוס צוות בין-מקצועי לדיון על בניית תכנית לטיפול בתלמיד, ובניית תכנית חינוכית אישית לעיצוב התנהגות בתוך ביה"ס ומחוצה לו.

v     המלצה להתערבות טיפולית

v     התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר. יש להודיע על כך להורים בכתב 10 ימים מראש לפחות. יש לקבוע פעילות חלופית לתלמיד.

 

 

 

4. התנהגות בזמן סיום יום הלימודים

 

v     התלמידים ירימו כסאות בסוף יום הלימודים, יכבו את האורות בכיתה, מזגן, מחשב ומקרן.

v     התלמידים יעזבו את שטח ביה"ס מייד עם תום יום הלימודים ויגיעו ישירות לביתם.

v     יש לחצות את הכביש בבטחה ובמעבר חצייה בלבד.

v     ישמעו להוראותיהם של משמרות הזה"ב.

 

ההורים – ידאגו לאיסוף ילדיהם בסיום יום הלימודים על פי מערכת השעות.

המורים – יעזבו אחרונים את הכיתה, לאחר שווידאו שהכסאות הורמו, וכל המכשירים החשמליים כובו.

 

הפרת נהלי ביה"ס תגרור אחריה תגובה:

v     דיווח טלפוני להורים.

v     מכתב להורים.

v     הוצאת התלמידים משטח ביה"ס.

 

 

5. שיעורי בית

הכנת שיעורי הבית ואיכות הכנתם יהיו חלק אינטגראלי מהציון של התלמידים.

 

v     התלמידים ימלאו משימות שהטילו המורים בעקביות ובצורה מעמיקה.

v     יגיעו מוכנים לשיעור, לאחר שהכינו שעורי בית.

v     ישלימו שעורי בית בהיעדרם מביה"ס.

v     יעמדו בלוח הזמנים למסירת עבודות, כפי שיינתן על ידי המורה.

 

המורים – יתנו משימות לימודיות ויסבירו כיצד להכינן, יתאימו את המשימות הלימודיות לתלמידים השונים וידאגו להעברת שעורי בית לתלמידים שנעדרים עקב מחלה.

 

הפרת נהלי ביה"ס תגרור אחריה את טווח התגובות כדלקמן:

 

v     רישום על ידי המורה במערכת המחשוב הבית ספרית (מנבסנ"ט) והשלמת שיעורי הבית לשעור הקרוב.

v     קיום שיחה עם התלמיד והודעה להורים.

v     הורדת ציון אחד במקצוע בו לא הכינו שעורים מספר פעמים.

v     אי הכנת ש"ב באופן קבוע תבוא לידי ביטוי גם בהרגלי הלמידה וגם בהערה האישית בתעודה

v     הזמנת הורים לשיחה.

v     תלמיד ששכח להביא את שעורי הבית לכיתה – הדבר ייחשב כאי הכנת שעורי בית.

v     מטלת עבודה- העתקת דפים, כמו שהם, מהאינטרנט – לא תחשב כביצוע המטלה.

 

 

6. מבחנים וציונים

 

חובתו של תלמיד לשמור על טוהר הבחינות, תוך שמירה על כל התקנות וההנחיות הנוגעות על הקפדה על טוהר הבחינות.

v     התלמידים יקבלו דפי עבודה ומבחנים ברורים לקריאה.

v     תלמידים שנעדרו מביה"ס ביום המבחן, יבחנו עם שובם לביה"ס, בשיעור הראשון בו מתקיים השיעור באותו מקצוע, ללא הודעה מראש, אלא אם כן סוכם אחרת.

v     התלמידים יידעו את הוריהם בתוצאות המבחנים.

v     לוח הזמנים למסירת עבודות, שיינתן ע"י המורה, יחייב את התלמידים.

v     זכותם של התלמידים לערער על ציון שניתן להם, בשיחה אישית עם המורה.

 

אי שמירה על טוהר הבחינות ונהלים תקינים בזמן הבחינות יגרור  אחריו טווח תגובה כדלקמן:

 

v     בירור ואזהרה.

v     זימון התלמידים / הוריהם לבירור.

v     הפחתת נקודות מהבחינה לכל שותף במהלך.

v     פסילת הבחינה, לאחר שנעשה הליך הוגן המאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד.

 

המורים -

v     יתאמו ביניהם את זמני המבחנים על פי כללי חוזר מנכ"ל.

v     יתכננו את המבחן כך שישקף את חומר הלימודים, ויידעו את התלמידים לפחות שבוע מראש על היקף  חומר המבחן.

v     יפרטו את תוכן הבחינה כך שיהיה ברור ומובן לכולם.

v     יגדירו מראש את משך המבחן והניקוד הניתן בו.

v     יחזירו את המבחנים ואת העבודות תוך שבועיים ממועד הבחינה או ממועד הגשת העבודה,

       תוך מתן הערכה בונה ומשקפת.

v     לא יקראו את ציוני התלמידים בפומבי.

v     יסבירו לתלמידים השואלים את מרכיבי הציון על פי המחוונים שנקבעו מראש.

v     ידאגו לשקף להורים את מצבו הלימודי של התלמיד.

 

7. התנהגות בהפסקות

 

הבטחת הבטיחות בפעילויות בהפסקה ומניעת משחקים מסוכנים.

v     בהפסקת האוכל התלמידים ישבו במקומותיהם,  כשמפית אוכל פרוסה על השולחן, יאכלו וישמרו על השקט.

v     יעזבו את הכיתות ואת המסדרונות  בזמן ההפסקות וירדו לחצר ביה"ס, למעט אלה שהורשו להישאר.

v     התורנים ישמרו על ניקיון הכיתה, על הסדר בה ועל רכוש התלמידים.

v     יש להישמע להוראות תורני הכיתה, תורני המדרגות, תורני השירותים ומפעילי ההפסקות הפעילות.

v     יש לפנות למורה התורנית בכל בעיה שתתעורר.

v     יש להישמע להוראות הצוות החינוכי גם כאשר ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד  אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.

v     אין להביא אביזרים המסכנים את התלמידים.

v     אין להביא כדורי משחק מהבית. התלמידים ישחקו בכדור, שניתן על ידי ביה"ס, במקומות המיועדים לכך ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע.

v     אין לטפס על עצים, גדרות ומבנים.

 

המורים – יכבדו את זמן ההפסקה, יתרנו בחצר ביה"ס ובמסדרונות, ויתנו מענה לבעיות שיתעוררו.

 

אי שמירה על התנהגות נאותה בהתאם לנהלים תגרור אחריה טווח תגובה כדלקמן:

 

v     רישום על ידי המורה, שיחה עם התלמיד ואזהרה בע"פ.

v     דיווח בכתב להורים.

v     מניעת יציאה להפסקה אחת או יותר.

v     מתן ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.

לביה"ס שמורה הזכות לאסור על הבאת משחקים העלולים לפגוע בפרט ובהתנהלות היומיומית כגון:

משחקי קלפים מסוגים שונים. האביזרים יילקחו ע"י הצוות החינוכי ויוחזרו להורי התלמיד.

 

8. התנהגות בספרייה

 

ספריית ביה"ס נועדה לשימושם של תלמידי ביה"ס ומוריו, להשאלת ספרי קריאה בהתאם למועדי הפתיחה המפורסמים בלוח הספרייה.

v     התלמידים מתחייבים לשמור על הספרים כמקובל ולהחזירם במועד שנקבע.

v     יש לשמור על התנהגות מכובדת ונאותה בספרייה.

v     בזמן ההפסקות הכניסה לספרייה מותרת לצורך קריאה בלבד.

 

אי שמירה על התנהגות נאותה בהתאם לנהלים תגרור אחריה טווח תגובה כדלקמן:

 

v     רישום על ידי תורני הספרייה ודווח למחנכת.

v     דיווח המחנכת להורים.

v     הורדת ציון בתעודה בסעיף התנהגות.

 

 

9. שימוש בטכנולוגיה אישית בפעילות פנים (בזמן שעור) וחוץ בית-ספרית (טלפונים ניידים, מצלמות, אייפודים וכיו"ב)

 

פגיעה מילולית, הפצת שמועות וחרם מתמשך, הפצת פרטים מביכים ומבזים, צילומים או הקלטות, איום ואיום בהפצה (סעיף 3.3, ז', ח').

 

v     כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט, במהלך השיעור, בזמן בחינות, כולל בהפסקות, אסור בהחלט, אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי.

v     התלמידים יכבו את המכשירים הניידים מרגע היכנסם בשערי ביה"ס, ויהיו רשאים לשוב ולהפעילם אך ורק בסיום יום הלימודים.

v     צילום או הקלטה בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט.אין לצלם אדם שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו.

v     צילום במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

v     מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים  לבית הספר (פרט לסיכון מהקרינה המכשירים משמשים יעד לגנבות, למסחר, ובאופן עקיף, לאלימות בבית הספר).

v     בכל מקרה של הבאת המכשיר, בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו.

 

אי שמירה על על נהלי ביה"ס תגרור אחריה טווח תגובה כדלקמן:

 

v     קיום שיחת בירור

v     הפקדת המכשיר במזכירות ביה"ס, במקום נעול, תוך שמירה על צנעת הפרט. החזרת המכשיר תיעשה בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או לידי הוריו.

v     יידוע ההורים .

v     במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור (הצבת הטלפון על השולחן, קבלת שיחות, שליחה וקבלה של מסרונים): הזמנת ההורים, כתיבת עבודה בנושא והתייחסות בתעודה בסעיף התנהגות.

v     הורדת ציון בהתנהגות.

 

 

 

 

 

10. פגיעה מקוונת

 

יש למנוע פגיעה מקוונת בכל הקשור לשימוש באינטרנט, מחשבים וחפצים שונים המשמשים לצרכי תקשורת. כל אופן של פגיעה מקוונת בבית הספר ומחוץ לבית הספר  אינו קביל, אינו מקובל ויגרום לענישה נחושה ומיידית.

 

v     התלמידים לא יתחזו,לא יעוותו, לא  יפיצו שמועות, לא ילעגו, לא ישתמשו במילים פוגעות, לא יכפישו, לא יטרידו, לא ישמיצו, לא יאיימו, לא יטילו "חרם" חברתי וכד'.

v     לא יעלו תמונות של תלמידים או מורים/עובדים לרשת חברתית כלשהי  באינטרנט ללא רשותם המפורשת של המצולמים.

v     לא יעשו שימוש לרעה בתצלומים, הקלטות של מורים, איום בהפצה, חשיפה,עיוות ולעג, הפצה בטלפון נייד או באינטרנט.

 

אי שמירה על נהלי ביה"ס תגרור אחריה טווח תגובה כדלקמן:

 

v     עצירת הפגיעה, הסרת התוכן הפוגעני וביצוע שיחת בירור עם התלמידים המעורבים.

v     יידוע מחנך הכיתה ומנהלת ביה"ס ויידוע ההורים של הפוגע והנפגע.

v     תיעוד האירוע והטיפול בו.

v     שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט.

v     ליווי התלמידים המעורבים ותמיכה בהם ע"י הצוות החינוכי.

v     מתן ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.

v     בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול בתלמיד הפוגע.

v     השעיה ל-2- 4 ימים.

v     אם האירוע מתרחש במהלך יום הלימודים תתבצע השעיה תוך בית ספרית באופן מידי עד תום יום הלימודים.

 

 

11. אירועי אלימות ופגיעה מקוונת כלפי הצוות החינוכי המחייבים התערבות

 

אלימות מילולית כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי. אלימות פיזית או פגיעה מינית כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי. בהתאמה לסעיף 3.4 בחוזר מנכ"ל.

 

אין להפעיל כל אלימות שהיא לרבות: אלימות פיזית, וירטואלית, איום והטרדה כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי בין כתלי ביה"ס או מחוצה לו. אלימות זו כוללת:

פגיעה גופנית, חבלה חמורה ברכוש העובד, איום והטרדה, פגיעה חמורה באמצועת האינטרנט, התחזות והפצת תכנים פרטיים מביכים ואיומים.

 

אי שמירה על על נהלי ביה"ס תגרור אחריה טווח תגובה כדלקמן:

v     הפסקה מיידית של הפגיעה.

v     הרחקת התלמיד הפוגע ממקום האירוע ו/או הסרת חומרים פוגעניים מהרשת.

v     דווח על הפגיעה למנהלת ביה"ס שתבצע בירור מעמיק עם כל הנוגעים בדבר.

v     המנהלת תדווח על האירוע למפקח/ת בית הספר, ויועץ בית הספר ידווח למפקח על הייעוץ.

v     פניה לעובד סוציאלי לחוק הנוער או הגשת תלונה למשטרה, על פי שיקול דעתו של המנהל ותוך היוועצות עם מפקחי בית הספר.

 

 

 

 

 

12. שמירה על איכות הסביבה ועל חזות ביה"ס

 

מבנה ביה"ס, תכולתו והציוד הלימודי משמשים כסביבה לימודית של התלמידים ומטרתם לספק סביבה נעימה ואסתטית.

v     התלמידים יקפידו על ניקיון הכיתות והחצר, שלמות הצמחייה, ניקיון השירותים ותקינותם.

v     ישמרו על רכושם האישי, רכוש זולתם ורכוש ביה"ס.

v     אין לקחת חפצים השייכים לאחר ללא רשות.

v     חל איסור חמור לבזבז מים. יש להקפיד על סגירת ברזים.

במקרים בהם תהיה פגיעה ברכוש יחויב הפוגע ומשפחת התלמיד לשאת בתוצאות כדלקמן:

v     קיום שיחת שיחת בירור עם התלמיד ויידוע ההורים.

v     עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה.

v     במקרים חוזרים- ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.

v     הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום.

 

במקרה של אי הסכמה לתשלום שלא מסיבות כלכליות: התייעצות  בית-ספרית, הזמנת ההורים ודיון סביב ההתנגדות.

 

13. פעילות חוץ בית ספרית

 

v     יש להגיע לכל פעילות בתלבושת ביה"ס.

v     היציאה לפעילות מותנית באישור בכתב של ההורים.

v     במסגרת הפעילות, התלמידים יישמעו להנחיות המורה/ המדריך ולא יעזבו את איזור הפעילות ללא אישור או ליווי מבוגר.

אי שמירה על נהלי ביה"ס תגרור טווח תגובה כדלהלן:

v     רישום על ידי המורה והתניית יציאה לפעילות בהחלפת חולצה מיידית (ע"י אב הבית או ההורים).

v     באי הענות להוראות תותנה השתתפות התלמיד במהלך יום הפעילות בשיקול דעתה של המורה המלווה ו/או הנהלת ביה"ס.

v     השעיית תלמיד ביום למחרת לשעתיים או יותר בהשגחת מורה, על פי שיקול דעת ההנהלה. התלמיד יצויד במשימות עבודה אותן יגיש לבדיקת המורה.

 

 

14. כבוד הדדי ומניעת אלימות

 

פעולות מיידיות במקרה של פגיעה גופנית:

הפסקת הפגיעה: המורה/מבוגר שנכח במקום מחויב לפעול להפסקת הפגיעה. במקרה הצורך הוא יזעיק מבוגרים נוספים בכל דרך אפשרית. במקרה שהצוות אינו מצליח לעצור את האירוע, הוא יפעל להזמנת משטרה/ ניידת מוסדות חינוך (סעיף 3.1.1ה')

 

הפרדה בין ניצים

 

במקרה של ריב אלים בין תלמידים יותר לאיש הצוות להתערב ולהפריד בין הנִצים תוך הפעלת כוח סביר להפרדה ביניהם. ("כוח סביר": על הפעלת כוח סביר יחול סעיף "הגנת הצורך" בחוק העונשין, שזו לשונו: "לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו, מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה ולא הייתה לו דרך אחרת לעשותו"). (סעיף 3.1.1 ה')

להלן אירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח ע"פ נוהל או ע"פ חוק:

 

למשל: סחיטת דמי חסות או הבטחת חסות ושמירה, גרימת חבלה חמורה לקטין, וונדליזם, אלימות הנעשית בהשפעת סמים ואלכוהול, אלימות קבוצתית, סחיטה, נשיאת כלי נשק או מכשירים מסוכנים, פגיעה באמצעות האינטרנט, נוכחות באירוע אלימות חמור תוך כדי עידוד והתלהמות, אלימות מינית, עבירות סמים (3.1.1 ב').

 

הבאת חפץ מסוכן ע"י התלמיד – ייערך חיפוש בתיקו של התלמיד על פי חוזר מנכ"ל (3.1.1 א')

 

התלמידים יתייחסו בכבוד ובנימוס לכל צוות המורים והעובדים בביה"ס, מתוך הכרה והערכה ליכולותיהם ולכישוריהם המקצועיים והאישיים.

v     יקפידו על תרבות הדיבור והדיון.

v     יביעו את דעותיהם באופן הגון ותרבותי.

v     יכבדו את דעת הזולת ואת השונות הקיימת ביניהם.

v     לא יפעילו לחץ חברתי על תלמידים אחרים.

v     ישמרו על צנעת הפרט.

v     יתייחסו בכבוד זה לזה: לא יקללו, לא ילעגו על רקע גזעני, לא יפגעו בכבוד ההורים, על רקע מיני ואחר, לא ישפילו, לא יעליבו, לא יאיימו,  לא יטילו חרם ויוקיעו כל גילוי אחר  של אלימות מילולית.

v     ימנעו מאלימות מקוונת( חרם, הפצת שמועות באינטרנט ו/או במכשירים ניידים).

v     התלמידים ימנעו  מאלימות פיזית: לא יבעטו זה בזה, לא ינשכו, לא ידחפו, לא יצבטו, לא יסטרו, לא יכו, לא  יציקו, לא יתעללו, לא יעשו כל  מעשה בריונות אחר, ידווחו על פגיעה בזכויות הזולת.

 

אלימות היא פגיעה בכבוד האדם ובזכויותיו הבסיסיות, ילד ומבוגר כאחד. לכן על הטיפול באלימות להיעשות באופן המכבד את כל המעורבים כבני אדם ושומר על כבוד האדם שלהם ועל זכויותיהם, ובפרט על הזכויות להגנה על שלומם הנפשי והפיזי, להליך הוגן ולפרטיות.קהילת ביה"ס תוקיע כל גילוי של אלימות פיזית או מילולית בחיים בכלל ובביה"ס בפרט. תלמידים הנוהגים באופן חריג ובדרך אלימה כלפי סביבתם, פוגעים באיכות החיים בביה"ס ובאושיות החברה בכלל.

לפיכך, תנקוט קהילת ביה"ס בכל אמצעי הענישה העומדים לרשותה. הענישה תעשה מתוך שיקול דעת ע"י צוות המורים בביה"ס תוך התאמת חומרת העונש למעשה, ושימת דגש על מסרים חינוכיים:

 

v     עצירת האירוע, קיום שיחת בירור עם התלמידים המעורבים, יידוע מחנך הכיתה ומנהל בית הספר.

v     יידוע ההורים של הפוגע והנפגע ותיעוד האירוע והטיפול בו.

v     הטלת עבודה בנושא "אלימות וסכנותיה".

v     שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט.

v     ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.

v     השארת התלמיד בזמן ההפסקה בהשגחת מבוגר.

v     בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול .

v     הוצאת התלמיד מהכיתה בהשגחת מבוגר לשיעור אחד או יותר. על התלמיד יוטלו משימות אותן יגיש  למורה לבדיקה.

v     השעיה לטווח שבין 2-1 ימים בהחלטת הנהלת בית הספר.

v     במקרים חריגים, אפשרות של העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע.

 

 

15. אירועים חריגים המתרחשים מחוץ למוסד החינוכי (כולל בחופשות)

 

ביה"ס יטפל באירועי אלימות או ונדליזם המתרחשים מחוץ לביה"ס או מעבר לשעות הפעילות שלו: ברור פרטי האירוע, שיחה חינוכית, יידוע ההורים, הצעת תכנית טיפולית למעורבים באירוע. לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו של המנהל ובתיאום עם הגורמים הנוספים המטפלים באירוע, יהיה המנהל רשאי לנקוט תגובה משמעתית, לרבות השעיה (סעיף 3.5)

 

v     אירועי אלימות ובריונות חמורים

v     ונדליזים (נזק לרכוש)

 

אי שמירה על נהלי ביה"ס תגרור טווח תגובה כדלהלן:

 

v     בדיקת פרטי האירוע, בירור ושיחה עם המעורבים, ויידוע ההורים.

v     ליווי התלמידים המעורבים ותמיכה בהם בעזרת אנשי מקצוע בביה"ס.

v     התייעצות עם גורמי חוץ ודיווח להם.

v     התערבות מערכתית כוללת בכיתות .

v     השעייה.

 

המורים

*      יתייחסו בכבוד לתלמידים. 

*      יכוונו את התלמידים דרך הדוגמה האישית לערכים המקובלים בחברה.

*      יחנכו ברוח הסובלנות, הדמוקרטיה, היהדות, ההומניזים, הכבוד ההדדי, המעורבות והשוויונות.

*      יאפשרו לתלמידים לבוא לידי ביטוי עצמי.

*      יביעו את דעותיהם מתוך רגישות והערכה לתמידים, לדעותיהם ולרקע החברתי והתרבותי ממנו באו.

*      ישתדלו לפנות לתכונות החיוביות, החוזקות והכישורים הבונים של התלמידים.

*      יבנו שותפות חינוכית בין צוותי החינוך לבין ההורים – "נפגשים".

 

נוהלי שגרה להורים

מבוסס על סטנדרט מס' 6 מתוך מסמך הסטנדרטים לתרבות ואקלים בית ספרי של משרד החינוך.

*      פניית הורה לתלמיד שאינו ילדו – פניית הורה לתלמיד שאינו ילדו בדרך של איום או תקיפה אסורה בהחלט. בכל בעיה יש לפנות להנהלת ביה"ס ולא לפנות לתלמיד, גם לא כדי לברר מה ארע. במידה שההורה תקף או איים לתקוף, תוגש נגדו תלונה במשטרה כחוק ותיאסר כניסתו לביה"ס.

*      פניית הורה לעובד הוראה - פניית הורה לעובד הוראה תיערך בתיאום מראש. אין לשוחח עם המורה בתחילת השיעור או במהלכו. במקרה של בעיה דחופה יש לפנות למזכירות.

              ערוצי תקשורת פתוחים, יחסים של כבוד הדדי ומערכת כללים ברורה בין ההורים למורים –   

              הם תנאי לשיתוף פעולה – לכן יש לשאוף תמיד להידברות ולנהל שיח באווירה חיובית וטובה.

*      מקרים של השגת גבול - במקרים של השגת גבול ע"י ההורים באופן המפריע לפעילות החינוכית או תוך איומים בפגיעה בתלמידים או בצוות המוסד, וזאת לאחר הודעה מתאימה של מנהל מוסד החינוך האוסרת עליהם להיכנס לתחומי המוסד, חלה חובת דיווח למשטרה או לפקיד הסעד.

 

 

ההורים שותפים חשובים ומרכזיים להצלחת התלמידים בביה"ס ולהצלחת ביה"ס בהגשמת מטרותיו ויעדיו. לכן ההורים:

 • יביעו יחס של כבוד לביה"ס דרך הדוגמה האישית.
 • יהיו ערים ומודעים למצבם הלימודי, החברתי וההתנהגותי של ילדיהם ע"י קשר עקבי ושוטף עם מערכות ביה"ס, ומעקב אחרי הישגיהם ופעילויותיהם בביה"ס.
 • יתייחסו בכבוד ובנימוס לכל צוות המורים והעובדים בביה"ס, מתוך הכרה והערכה ליכולותיהם ולכישוריהם המקצועיים והאישיים.
 • ישתפו פעולה עם צוות המורים ויתרמו מזמנם, ממרצם ומכישוריהם לצורכי ביה"ס, במידת האפשר.
 • יגלו הבנה, עידוד ותמיכה בתלמידים לאורך כל שנות לימודיהם בימים כתיקונם ובימי משבר.
 • ידווחו ויעדכנו את ביה"ס במידע רלוונטי באירועים חריגים העלולים להשפיע על תפקודם של התלמידים. יגיעו לאסיפות הורים בביה"ס ולקריאות מיוחדות.
 • יוכלו לפנות למחנך הכיתה או למורה מקצועי בשעות הקבלה.
 • פניית ההורים תעשה קודם למחנך הכיתה או למורה המקצועי ורק אחר-כך, במידת הצורך, יפנו להנהלת ביה"ס, בתאום מראש.
 • חובה להשאיר ילדים חולים בבית למענם ולמען הסובבים אותם בביה"ס.
  • על מחלה ממושכת יש להודיע למחנכת הכיתה.
  • תלמידים הנעדרים מביה"ס, ימציאו אישור על היעדרם.
  • על היעדרות מעל שלושה ימים, יש להמציא אישור רפואי.
 • שחרור מביה"ס באמצע יום לימודים יותר רק בליווי אחד ההורים או מבוגר שקיבל את אישור ההורים לכך.
 • ההורים יהיו ערים להתנהגות ילדיהם מחוץ לכותלי ביה"ס ( מסיבות, ימי הולדת וכו') וידווחו להנהלת ביה"ס על אירועים חריגים על מנת שנוכל לעזור במידת האפשר.
 • ימי הולדת יחגגו בכיתות בימי שישי בלבד, לאחר תיאום עם מחנכת הכיתה. את העוגה יש להביא לפני תחילת יום הלימודים.

·         זכותם של ההורים לבחור ולהיבחר לוועד ההורים, בהתאם לקבוע בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך. מכל כיתה יבחרו שלושה נציגים. נציג אחד לוועד המרכזי.

·         מנהלת בית הספר וצוותה יקיימו פגישות סדירות עם הועד בענייני בית הספר.

זכות ההורים לדעת על כל פעילות הנעשית מחוץ לכותלי בית הספר, חובתם לאשר בכתב את השתתפות ילדיהם.

 

תקנון ביה"ס תשע"ח  מעודכן בהתאמה לחוזר מנכ"ל

 

אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון


שינוי אחרון: 29/08/2017, 22:02