רשימת ספרים - כיתות ו'

רשימת ספרים וציוד לכיתה ו' לשנה"ל תשע"ח

שפה עברית :      -     צועדים בדרך המילים – בינה טליתמן, חנה שליטא – מהדורה חדשה.                  

                          -     על קצה הלשון ומעולמה של ספרות - לכיתה ו' / הוצאת מודן.

                          -     "האי ברחוב הציפורים" – אורי אורלב (ספר קריאה).

תנ"ך  :      -     תנ"ך שלם.

תרבות ישראל ומורשתו  - חוליות בשרשרת הדורות / יונה זילברמן ודר' זהבה קלר נויברגר

                                        בהוצאת מודן.

חשבון :    -     חוברות מתמטיקה בשיטת  ה. ש. ב. ח. ה  בהוצאת המכון לקידום האינטגרציה-                           

 אוניברסיטת בר- אילן:

1.      שברים פשוטים ב'.

2.      מספרים עשרוניים וחקר נתונים.

3.      מידות עשרוניות, קנה מידה ופעולות החשבון.

4.      גאומטריה.

5.      חוברת דפי גזירה.

הסטוריה :         -   ספר דיגיטלי: "מסע אל העבר – יוון ורומא" (אין צורך לרכוש את הספר)

גאוגרפיה :        -    חוקרים ארץ – גיאוגרפיה לכיתה ו' / הוצאת מט"ח.

-          אטלס פיזי, מדיני וכלכלי – בעריכת משה ברוור/ הוצאת יבנה. מהדורה חדשה. (נרכש בכיתה ה'). 

מדעים :           -    במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ו' -  הוצאת רמות /אוניברסיטת תל-אביב -

                                                                                                            המהדורה החדשה.  

אנגלית :         -    ספר + חוברת Panorama   מירי אהרוני בוסו, נתי סוסמן וג'ולי יוספיאן -                                     

בהוצאת אריק כהן.

Grammer Helper no. 2, Upp, Batya Elazar and Ronit Broder     -                      

אומנות:       3 בלוקים לציור – רבע גיליון, חבילת צבעי פנדה, חבילת צבעי עפרון, חבילת                                

 טושים, צבעי מים, מספרים ודבק. 

ציוד :          1 קלסר, חוצצים, דפדפות שורה ודפדפות משבצות, דבקיות, תיקיית שקף 

                   ושמרדפים, מחברת ספירלה גדולה חשבון (2 נושאים).

תלבושת:     חולצה כחולה, אדומה ואפורה בלבד עם סמל ביה"ס וחולצה לבנה לטקסים,

                   מכנסיים שחורים או כחולים.

נא לא לרכוש יומנים. כל תלמיד יקבל יומן מביה"ס בתחילת שנה.


שינוי אחרון: 30/08/2017, 22:48