יצחק שיפר


בית ספר שיפר נקרא על שמו של ד"ר יצחק שיפר.

יצחק (איגנאצי) שיפר היה היסטוריון מפורסם, מזרחן ופוליטיקאי יהודי-פולני, מן הדמויות הבולטות באינטליגנציה היהודית בפולין שבין מלחמות העולם, ועסקן ציוני. שיפר נולד בעיר טרנוב שבגליציה המערבית, למד באוניברסיטאות קרקוב ווינה, סיים את חוק לימודיו בפילוסופיה, וב-1907 זכה בתואר דוקטור למשפטים על עבודתו על מצבם הכלכלי של יהודי פולין בימי הביניים.

יצחק שיפר נחשב בשנות השלושים של המאה העשרים למעמיק שבין ההיסטוריונים. 

ערב מלחמת העולם השנייה התכוון שיפר לעלות לארץ ישראל, אולם המלחמה קטעה את תוכניותיו, והוא עבר עם שאר היהודים לגטו ורשה, שם עבד בארכיון היודנראט, והוסיף לכתוב את מחקריו.

בתקופת הגירושים והמרד ביקש שיפר להימלט, אולם נתפס ונשלח למיידנק, שם נרצח ככל הנראה בטבח הגדול של מחנות לובלין בנובמבר 1943.

על שמו קרויה שכונת שיפר שפתח תקוה ושם בית הספר היסודי.

מקור: https://he.wikipedia.org/wiki

שינוי אחרון: 28/08/2015, 14:15